0
0

درباره ما

محصولات گروه تحقیقاتی کاشف فقط در این سایت عرضه می شود.
تمام محصولات گروه تحقیقاتی کاشف فقط مخصوص فرد و خانواده فردی است که بهای آن را به سایت www.kashef.in (همین سایت) پرداخته است. در غیر این صورت گروه تحقیقاتی کاشف هیچگونه رضایتی ندارند و استفاده از محصولات قانوناً و شرعاً غیر مجاز و حرام می باشد و متخلفان توسط وکلای این گروه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

شماره حساب بانک پارسیان به نام محمد کاشف: ۳۰۱۰۰۶۸۲۹۶۶۶۰۱

شماره کارت بانک پارسیان به نام محمد کاشف: ۷۲۱۷_۱۷۵۴_۰۶۱۲_۶۲۲۱